Home nl

 

Hij Die Op De Troon Zit, Zei:
Zie, Ik Maak ALLE DINGEN Nieuw.
Ope.21:5

 

Het Hoofdlettergebruik In Deze Beschrijving Is niet conform de regels van de ‘nederlandse’ taal                              english

Wat is Rhema-Coaching?

Ten Diepste Is De Coaching Erop Gericht Om Alle Levensterreinen Van De Confident In De Wil Van God Te Brengen. Hiervoor Is niet Alleen Inzicht Nodig, Maar Ook Het Mandaat Van De Vader Om eventuele hindernissen die we In De CoachingMomenten Tegenkomen, Op Te Ruimen. De Confident Is Tijdens
Deze Momenten Volkomen Gericht Op De Geest Van Christus En Ontvangt Uit Die Geest Van Profetie (Openb.19:10d) Wat Er Op Dat Moment Voor de situatie Van De Confident Nodig Is, Zoals Beschreven In Jesaja 11:2 En Johannes 1:16: Liefde, Wijsheid, Verstand, Raad, Kracht, Kennis En Godsvreze.
Deze Laatste Wordt Gebruikt Om De Confident In zijn/haar Leven Te Corrigeren Waar Nodig.
Onderdeel Van De Rhema-Coaching Kunnen Alle Bekende aspecten, methoden en therapieën zijn, zoals LifeShaping, Deprogrammering, Bevrijding, etc. De Heilige Geest Is namelijk niet te kaderen of te sturen.

 

Wat is de Meerwaarde van Rhema-Coaching?

Rhema-Coaching Gaat Dieper Dan de pastorale psychologie en de klinische psychologie. Omdat
Bij Rhema-Coaching Ten Diepste niet een mens De Coach Is Maar De Heilige Geest. De meeste nederlandse klinische psychologen lijken te werken vanuit een duaal mensbeeld. Dat wil zeggen ziel
en lichaam. De klinische psychologie is dus vooral op de psyche (ziel) van de mens gericht. De Vader Leert ons Dat De Mens driedelig Is, Namelijk Geest, ziel en lichaam. De klinische psychologie heeft
het terrein van De Geest niet in kaart, en is dus onnoemelijk beperkt. Omdat de pastorale psychologie toch heel veel ontleent aan de klinische psychologie Hebben we Gemerkt Dat de methoden ontoereikend zijn Voor Volledige Heelwording Van De Mens. Daarnaast is het zo dat beiden vooral gebruik maken
van methoden. Daarbij werkt de therapeut voornamelijk met verstandelijke kennis. En daar waar er vanuit
de intuïtie gewerkt wordt, is deze intuïtie bevuild. Bij Rhema-Coaching Is De Coach De Heilige Geest.
En Die Is Het Die Werkelijk De Gehele Mens In Alle Facetten en In Alle Dimensies Kent. Ook Werkt
De Heilige Geest Vele Malen Sneller Dan het menselijk verstand of het gevoel van een psycholoog,
Zodat De Coach Die In De Heilige Geest Werkt Een Compleet Beeld Heeft Van de Confident en de problematieken (Uitdagingen), knopen, gebondenheden, trauma’s, Gaven, Talenten, Beloften, Blauwdrukken Etc. Van De Confident Aan de oppervlakte Weet Te Krijgen. Daarbij Is De Heilige Geest De Geest Van Orde en Pakt altijd Hetgeen De Meeste Prioriteit Heeft als Eerste Aan. De Coach Is Eén Met Het Hart Van God En Spreekt Vanuit Dat Hart Wat God Op Dat Moment Heeft Voor De Confident, Dat Is Rhema. De Coach Weet niets anders Dan Jezus Christus, Die Gekruisigd en Die Opgestaan
(1 Kor.2:2), Waardoor we Vrijmoedig Binnen Kunnen Gaan In De Volheid Van Gods Geest (Efe. 3:19).

 

Het Is Heel Eenvoudig

Je Bent Een Lid Van Het Lichaam Van Christus, Dit Lid Moet Op De Juiste Plaats In Het Lichaam
Van Christus Komen, Zodat De Aderen Op Het Lid Aangesloten Kunnen Worden. ALLEEN Als Het Lid
In De Juiste Orde Is, Kan Het Bloed Van Christus Pas Gaan Stromen, Pas Dan Kan Zijn Bloed jouw bloed Zuiveren en de ongerechtigheid en zonde Wegwassen en jou als Lid De Voeding Geven, Die je nodig Hebt Om Te Leven En Te Functioneren. Alleen Als Het Bloed Kan Stromen, Kan Daar Ook
De Zalving Stromen. Een Apostolisch Profetisch Rhema-CoachingMoment Is Erop Gericht Om je
Op De Juiste Plaats In Het Lichaam Van Christus Te Brengen. Zodat Zijn Bloed, Zijn Leven Daadwerkelijk Door je Heen Zal Stromen, Pas Dan Zul je Als Een Maria Magdalena Zijn, In Aanbidding aan Zijn Voeten. We Mogen je Het Diepgaande Geheimenis van Haar Gaan Uitleggen. Dat Is Het Ware Evangelie Zei Jezus (Matt. 26:13)

 

Hoe Ziet Een CoachingMoment Eruit?

We Nemen eerst Met Elkaar Brood en Wijn En Brengen In Herinnering Wat Jezus Voor ons Heeft Gedaan (Jes.53) En Wat Hij Ons Als Eerste Opdraagt (Matth.26:13). Vervolgens Gaan we In Gebed
Daarna Laten we Ons Leiden Door De Indrukken, Die De Heilige Geest ons Geeft. Uit Ervaring Weten wij
Dat De Heilige Geest Duidelijk Aangeeft Wanneer Een CoachingMoment Is Afgelopen Voor Dat Moment.

 

Eigen Verantwoordelijkheid

Als Coaches Worden We 24/7 Getoetst Door De Heilige Geest. Toch Is Het Belangrijk Dat jij Als Confident Alles Met De Heilige Geest En Het Woord Van God Test Wat Van Ons Als Coaches Komt,
En je Vragen Blijft Stellen. Als Confident Ben je Verantwoordelijk Voor De Keuzen Die je Op Grond Van Deze Openbaringen Maakt.

 

Voorwaarden Vanuit Het Woord Van God Om Deel Te Kunnen Nemen
Aan Rhema-Coaching:

 • Een Discipel Van Jezus Zijn Of willen Worden (Luk.14:25-35)
 • Wedergeboren Zijn Of Willen Worden (Joh.3:5-8)
 • Het Kruis Volledig Omarmen (Fil.3:6-16)
 • De Onderlinge Samenkomsten niet verzuimen (Hebr.10:25)
 • Het Woord Van God Erkennen En (willen) Gehoorzamen
  (2 Tim.3:16-17)
 • Erkenning Van De Hoge Priesterlijke, Profetische
  En
  Apostolische Gave Binnen De Gemeente (1 Kor. 14:1)
 • Bereid Om je Aan De Door God Geopenbaarde Correctie
  Te
  Onderwerpen, en Te Vechten Tegen de zonde,
  Voor je Behoud En
  Overwinning (Hebr.12)
 • Je Gaat Zoals God In Zijn Woord Aangeeft Om Met financiën
  (Spr.3:9)
 • Leven Of Bereid Zijn Te Leven Volgens De Blauwdruk
  Van De
  Eerste Gemeente In Handelingen 2 en 4, Psalm 133.

 

Keurmerk of overkoepelend orgaan?

Als Coaches Vanuit River of Fullness Staan we Bewust Niet onder een georganiseerd overkoepelend orgaan, welke altijd verbonden is met het valse jezuïtenpriesterschap, noch zijn we aangesloten
bij een eveneens georganiseerde vereniging van coaches of iets dergelijks. Waarom niet? Wij Weten Dat alle instituten en systemen bevuild zijn door het wereldsysteem. Je Hebt Het Juist Nodig om Geestelijk uit de instituten en systemen Te Komen Om Werkelijke Vrijheid Te Gaan Ervaren. Het Woord Noemt Dit ‘Loskomen van de eerste beginselen van de wereld’ (Kol.2:8+20, Ope.18:4). Daarbij Leert God De Vader ons Dat De Heilige Geest ons Over Alle Dingen Onderwijst (1 Joh.2:27).
Wij Geloven Dat De Heilige Geest ons Leert En Corrigeert. En ons Het Keurmerk (1 Kor.9:2) Van Apostelschap Geeft, namelijk Goede Bijbelse Vruchten. We Stellen Het Op Prijs Dat Broers En Zussen Door De Geest Daartoe Geleid ons Op Grond Van Het Door God Geopenbaarde Woord Inspreken
En In Liefde Corrigeren Op De Wijze Die God De Vader Leert (Gal.6:1).

 

Als Geroepen, Toegeruste, Vrijgezette En Getrainde Getuigen Van De Allerhoogste Dienen wij
De Vader Door Jezus Christus Enkel Middels Rhema-Coaching Op Basis Van Bereidheid
Tot Volledige Toewijding Aan Jezus De Christus; De Enige Weg Voor de mens Om Volkomen
In Ware Identiteit Te Gaan Functioneren; Een Leven Met EeuwigheidsWaarde Te Leven.

 

 

 


River of Fullness
Apostolic Prophetic Source Centre

 

jouw Coaches

Jehovah Mekoddishkem (De HEERE Die u Heiligt)

 


Theodora Maria Aquila Deborah Bat Sion

David Joshua Israel Immanuel Ben Sion

 

 

….In His Flow, By Grace!

 

 

 

Zo Kun je Contact Met Ons Opnemen:
T: 0649198937
E: info@SpiritualHealthCheck-RhemaCoaching.org

 

 

 

 

 

 

 

RiverOfFullness.org / CourtOfZion.org / HighPriestCouncilJerusalem.org
RiverOfFullnessFullCoverInsurance.org / RiverOfFullnessChildCareCoaching.org